Kategorie
Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna – naturalna też może być dobra

Wentylacja grawitacyjna – naturalna też może być dobra

Wentylacja grawitacyjna jest nadal najczęściej stosowanym sposobem zapewnienia wymiany powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. Prawidłowe funkcjonowanie wentylacji jest niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej dla naszego organizmu jakości powietrza wewnętrznego. Co jednak, jeśli nie działa tak, jak powinna?

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja grawitacyjna uwzględniać powinna wiele istotnych czynników, które wciąż jeszcze stanowią prawdziwe wyzwanie nie tylko dla projektanta i wykonawcy, ale również dla użytkownika. Liczyć się on musi – jeżeli chce zapewnić sobie komfort cieplny i właściwą wentylację – nie tylko ze sporymi nakładami inwestycyjnymi, ale również eksploatacyjnymi, czyli ze sporymi stratami ciepła w okresie, kiedy ciepła tego najbardziej potrzebuje, czyli w zimie.
Zgodnie z polskimi przepisami budowalnymi wyloty do przewodów wentylacji wywiewnej muszą się znajdować w kuchni, łazience lub WC, w pomieszczeniach bezokiennych, czasem także w innych pomieszczeniach. Minimum higieniczne w pomieszczeniach – czyli minimalna ilość powietrza wentylacyjnego przypadającego na jedną osobę w ciągu godziny, zapewniające godziwe warunki do przebywania w pomieszczeniu, w Polsce wynosi 20 m3/h.

Ile kosztuje prawidłowo działająca wentylacja?

Do rozważań tego problemu przyjmijmy obliczenia dla typowego, jednorodzinnego domu o powierzchni 150 m2 (kuchnia (gaz), dwie łazienki, 5 mieszkańców), ogrzewanego gazowym piecem kondensacyjnym podłączonym do komina powietrzno-spalinowego (dlatego nie uwzględniany w bilansie powietrza). Do ogrzania budynku w okresie zimowym od 1 października do 30 kwietnia potrzebne jest ok 1362m3 gazu. Rozpatrywany okres to 213 dni, czyli średnio ok 6,4m3 gazu przypada na dobę. Przy założeniu, że ciepło spalania gazu to 38MJ/m3 i sprawności pieca 97% daje to moc ok. 2,7kW. Przy cenie 2,2zł/m3 gazu koszt energii to 0,21zł/kWh.

 

Prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna potrzebuje ok 30% całości energii, czyli w tym przypadku jest to średnio ok 0,8kW dla rozpatrywanego okresu.

Gdy wentylacja grawitacyjna działa nieprawidłowo

Różnica gęstości powietrza wewnątrz budynku i w otaczającej go atmosferze jest główną przyczyną powstawania zjawiska ciągu kominowego. Gęstość powietrza zależy w największym stopniu od temperatury. W przypadku, gdy gęstość powietrza wewnątrz budynku jest mniejsza niż na zewnątrz (w budynku jest cieplej niż na zewnątrz), wtedy ciąg powietrza jest prawidłowy. Niewłaściwy ciąg powietrza w kominach jest najbardziej uciążliwy, gdy temperatura na zewnątrz maleje. Jedne (zwykle krótsze) kanały stają się nawiewnymi a inne dłuższe – wyciągają powietrze. Mroźne powietrze wpadające przez kanały wentylacyjne wyziębia pomieszczenia. Następuje nadmierna, niekontrolowana wentylacja pomieszczeń.


Przy niekontrolowanej wentylacji grawitacyjnej jej udział w stratach energii wzrasta do ponad 50%. Bezwzględna ilość mocy grzewczej potrzebna na wentylację wzrasta więc prawie 2 razy . Znakomita większość instalacji wentylacyjnych pracuje w sposób niekontrolowany czego efektem jest opinia, że wentylacja grawitacyjna generuje duże straty. Dlatego częstą konsekwencją braku kontroli nad wentylacją grawitacyjną jest próba radzenia sobie z problemem przez zatykanie kratek wentylacyjnych, co może powodować sytuacje niebezpieczne(np. związane z zatruciem czadem). Jeśli kanałów wentylacyjnych jest więcej, to niekontrolowany przepływ powietrza może być tak duży, że instalacja grzewcza nie będzie w stanie nawet nagrzać w budynku do żądanej temperatury, a koszty ogrzewania wzrosną kilkukrotnie. Tak więc bardzo ważna jest szczelność budynku, która umożliwi nam za pomocą odpowiednich urządzeń kontrolę nad przepływem powietrza(zarówno nawiewem jak i wywiewem).

Jak rozwiązać problem?

Problem braku kontroli nad wentylacją grawitacyjną może rozwiązać STABILER firmy Darco. Jest to urządzenie które ogranicza nadmierny wypływ powierza przez kanał wentylacyjny. STABILER posiada konstrukcyjnie określoną wartość graniczną przepływu powietrza. Mniejszy przepływ powietrza odbywa się przy bardzo małych oporach. Próba zwiększenia przepływu powyżej wartości granicznej powoduje stopniowe zamykanie się przepustnicy i tym samym ograniczenie strumienia wypływającego powietrza na określonym poziomie. Wartości graniczne przepływu w stabilizatorze są tak dobrane, aby były zgodne z zaleceniami Polskich Norm dotyczących wentylacji. Pozwala to na łatwy dobór urządzenia w zależności od pomieszczenia, w którym jest kanał wentylacyjny.

Dzięki zastosowaniu STABILERA jesteśmy wstanie uzyskać kontrolę przepływu powietrza zbliżoną do wentylacji mechanicznej, która z ekonomicznego punktu widzenia okazuje się dużo droższa w utrzymaniu.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat zalet Stabilera oraz prostego montażu, obejrzyj film:

 

Zobacz więcej: stabiler.pl